Förmåner eller löneökning

Står du i valet mellan en löneökning eller en förmån – fundera noga. I dag är i princip alla typer av förmåner skattepliktiga. En förmån som i dag är fördelaktig ur skattesynpunkt kan plötsligt bli betydligt kostsammare.

Behovet att hitta andra belöningsformer än lön har ofta haft sitt ursprung i försök att hitta skattefria förmåner. Men i takt med nya förmåner täpper lagstiftaren igen "kryphålen" och förutsättningarna ändras. Ett anställningsförhållande med stor andel förmåner kan öka risken för oväntade beskattningar. Vissa förmåner kan också påverka din framtida pension samt sjuk- och föräldrapenning.

Lönar det sig?

Fördelen med en förmån kan vara att det är bekvämt, den kan underlätta din vardag eller spara tid. En nackdel är att du valt bort möjligheten att disponera motsvarande summa kontant lön på ett sätt som du själv väljer.

En del löneförmåner riktar sig inte bara till dig utan till hela familjen. Det är ett sätt att knyta medarbetaren hårdare till företaget. Förmåner som gynnar hela familjen kan bli kännbara att överge om du vill byta jobb.

När ni kommer överens om att byta ut en del av lönen mot en förmån är det viktigt att vara medveten om konsekvenser för exempelvis skatt och pension.

Visste du att: Den största skillnaden mellan olika branscher och sektorer är att det är betydligt vanligare med bonus och förmåner för chefer inom privat sekor än i offentlig sektor.

Att tänka på

Innan du tar ställning till hur bra en förmån verkligen är finns det en hel del frågor att överväga:

 • Hur ser min totala arbetssituation ut, är den möjlig att utveckla?
 • Har jag en rimlig kompensation för övertid?
 • Hur ser min familjesituation ut, har jag försörjningsansvar?
 • Hur är min lönenivå i förhållande till marknaden?
 • Hur ser min privatekonomiska situation ut, behöver jag inkomsttrygghet?
 • Hur riskbenägen är jag?
 • Hur påverkar förmånen min framtida pension?
 • Hur påverkar förmånen min sjukpenning, föräldrapenning etcetera?
 • Vad händer om jag byter arbetsgivare, hur beroende blir jag?

Varning

Om du tjänar under 8,07 inkomstbasbelopp (IBB) kan bruttolöneavdrag bland annat ge dig

 • lägre sjukpenning från försäkringskassan från och med 15:e dagen
 • lägre närståendepenning
 • lägre föräldrapenning
 • lägre ersättning vid vård av sjukt barn
 • lägre havandeskapspenning
 • en annan pensionsgrundande inkomst.

Skattepliktiga förmåner

Förmåner är som regel skattepliktiga. Det beror på att de betraktas som en ersättning för utfört arbete. Skattepliktiga förmåner ska värderas till marknadsvärde. Med marknadsvärde menas det pris man normalt betalar där den aktuella varan eller tjänsten säljs. Vissa förmåner värderas schablonmässigt. Exempel på sådana förmåner är: fri bil, kost, bostad och förmånliga lån. Schablonbeloppen beräknas enligt Riksskatteverkets rekommendationer.

Skattefria förmåner

Det finns förmåner som inte är skattepliktiga. Det man i dagligt tal brukar kalla personalvårdsförmåner beskattas inte.

Det som utmärker personalvårdsförmånerna är att alla anställda ska ha samma möjlighet att få dessa förmåner och att det ska gå att utnyttja dem på arbetsplatsen. Förmånerna får heller inte utgöra någon ersättning för utfört arbete. De ska mer ses som trivselskapande åtgärder som inte kan ersättas med pengar. Exempel på personalvårdsförmåner är förfriskningar och motion.

Cafeteriamodellen

Cafeteriamodellen är en modell av förmåner som vissa arbetsgivare erbjuder de anställda. Modellen kan vara fördelaktigt både för medarbetarna och för arbetsgivaren. Det går ut på att arbetsgivaren ger förslag på till exempel tio olika förmåner. Du får sedan välja några av dem. Fördelen för dig är att du kan välja de förmåner som passar dig och din situation och att du oftast har möjlighet att byta förmåner inom modellen.

Exempel på förmåner:

 • Pensionslösningar
 • Förmånsbil
 • Försäkringar
 • Full ersättning vid föräldraledighet
 • Hemservice, städning, barnpassning
 • Tidningsprenumeration
 • Telefon, dator hemma
 • Fri läkarvård eller tandvård
 • Friskvård
 • Längre semester
 • Rikskuponger, subventionerad lunch
 • Subventionerade lån
 • Parkeringsplats
 • Bostad
 • Rabatter
 • Företagets produkter till lågt pris