Lönesamtalet

Du som chef är en nyckelperson för företagets framgång. Det ska också avspegla sig i din lön.

Grunden för din lön och framtida löneutveckling är din professionella och personliga utveckling. Därför är ditt lönesamtal ett viktigt samtal.

Mål med lönesamtalet:

  • Skapa en gemensam bild av dina resultat och ditt bidrag till verksamheten.
  • Komma överens om din nya lön.
  • Få veta vad som krävs för att du ska få en bättre löneutveckling i framtiden.

Löneprocessen utgår ifrån verksamhetens mål och förutsättningar. Processen startar med att ni sätter mål i till exempel utvecklings-/medarbetarsamtalet, ni följer upp målen med kontinuerlig dialog under året. Processen avslutas med att du och din chef kommer överens om din nya lön i ett lönesamtal.

Både du och din chef behöver ta ansvar för att samtalet blir av och att innehållet blir meningsfullt. Målet är att både du och verksamheten ska utvecklas. Ledaravtalet, Ledarnas löneavtal, anger inga nivåer eller procentsatser för löneökning. Istället är det ditt bidrag till verksamheten och företagets ekonomiska förutsättningar som ska styra din löneutveckling.

Läs mer om Ledarnas löneavtal Ledaravtalet