Under lönesamtalet

Prata om dina resultat och koppla dem till lönen.

Prata om resultaten – vad har du bidragit med?

Ett bra lönesamtal ska handla om dig, ditt uppdrag, din kompetens och ditt resultat. Fokusera samtalet på att du och din chef ska ha en gemensam bild av dina resultat och hur du bidrar till verksamheten. Prata om hur du nått målen och vilka krav på kunskap och färdigheter som ställts i din chefsroll. Resonera om vilka förutsättningar du haft och vad som legat utanför din påverkan.

Redogör för vad som ligger till grund för din egen bedömning – kriterier, mål, med mera. Gärna i form av en förflyttning ”från ... till ...”.

Använd situationer från din vardag för att exemplifiera. Utgå ifrån verksamhetens mål och vision så blir det tydligt hur du bidrar.

Koppla dina resultat till lönen – vad är en rimlig lön för dig?

Se till att få svar på följande frågor från din chef:

  • Hur bedöms din insats, exempelvis på en skala 1-5?
  • Vad grundar din chef sin bedömning på?
  • Hur motiverar chefen din lön?
  • Vad kan du göra för att påverka din framtida löneutveckling?

Om du väljer att ange ett eget löneanspråk se till att det är väl avvägt, utgå från din kunskap om branschen och Ledarnas chefslönestatistik.