Avtalsrörelsen 2017

Den 31 mars 2017 löper merparten av Ledarnas 225 kollektivavtal ut, på ungefär 80 avtalsområden. Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef. Inför 2017 års avtalsrörelse kommer Ledarna därför kräva en rad förbättringar inom ramen för Ledaravtalet.


Vårt mål med avtalsrörelsen 2017 är att skapa moderna kollektivavtal som svarar upp mot de krav som ställs i ett föränderligt arbetsliv och rustar chefer för att leda och utveckla sina verksamheter.

Därför har vi prioriterat fyra områden i årets avtalsrörelse:

  • Hållbara chefer
  • Utvecklad lokal lönebildning för chefer
  • Chefers kompetensutveckling
  • Fortsatta avsättningar till deltidspension

Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen 2017

Avtalsnyheter 2017