Pension

Det svenska pensionssystemet brukar förklaras med en pyramid.

I botten av pyramiden finns den allmänna pensionen, som alla omfattas av enligt lag. Den beräknas på inkomster som du betalar skatt på upp till 47 748 kronor per månad (för år 2022). Gränsen utgår från inkomstbasbeloppet, och förändras i takt med löneutvecklingen i samhället.

Ovanpå den läggs tjänstepensionen, som är den del som arbetsgivaren betalar in till. Tjänstepension är inte lagstadgad. Villkoren för den och storleken på inbetalningarna bestäms av ditt kollektivavtal under förutsättning att du har ett, annars behöver det framgå av ditt anställningsavtal. Tjänstepensionen tar hänsyn till högre inkomster än den allmänna, och är därför viktig del av pensionen för dig som tjänar mer.

Toppen av pyramiden är den del som du själv sparar ihop till. Det kan vara i form av ett sparande eller en privat pensionsförsäkring.

Tillsammans avgör dessa tre delar hur mycket pengar du kommer ha som pensionär. Du kan göra en prognos redan nu på Min pension.

Mer om den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen har två eller tre delar. Till den del som kallas inkomstpension sätts 16 procent av din pensionsgrundande lön av. Ytterligare 2,5 procent av din pensionsgrundande lön sätts av till premiepensionen. Du bestämmer själv vilka fonder din premiepension ska placeras i. Det gör du på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du också läsa mer om allmän pension. Information om höjd pensionsålder som påverkar när du tidigast kan ta ut allmän pension hittar du på Pensionsmyndighetens sida Höjd pensionsålder. Pensionsprognoser kan du göra på Min pension.

Pensionspodd

Vilka inkomster ger dig allmän pension och hur påverkas din pension om du har en hög lön i dag? När kan du börja ta ut den allmänna pensionen? Lyssna på Ledarnas pensionspodd, avsnitt 1: Den allmänna pensionen.

Tjänstepension via kollektivavtal

Olika kollektivavtal innehåller avtal om tjänstepension med olika villkor. Ofta beror villkoren på vilket år du är född. Vissa delar av tjänstepensionen kan du styra över själv, och det gör du via den valcentral som gäller för respektive kollektivavtal.

Tjänstepension – chefens uppskjutna lön

Tjänstepensionen är din uppskjutna lön, som du ska leva på den dag du går i pension. Vet du om du har tjänstepension? Osäker på hur du ska tänka? Se filmen för inspiration av tre chefer och ledare inom privat sektor som har kollektivavtalad tjänstepension, ITP. I filmen nämns att du inom privat sektor kan få individuell rådgivning med PTK Rådgivningstjänst. Den har flyttat till Avtalat som är knutpunkt för information om ITP-avtalet och heter Rådgivningstjänst.

Skydd för din familj

Ofta kan du teckna ett återbetalningsskydd till din tjänstepension. Då får maka, make, sambo eller barn dina tjänstepensionspengar när du dör. Det är viktigt att veta att din ålderspension blir lägre om du har återbetalningsskyddet, eftersom du då inte får del av de arvsvinster som fördelas bland de som inte har återbetalningsskyddet. Mer om skydd för din familj hittar du på vår sida om efterlevandeskydd.

Privat pensionssparande

Ditt egna privata pensionssparande kan vara ett sätt att öka din pension. Hur mycket pengar du kommer att kunna röra dig med som pensionär beror dels på hur mycket du sparar varje månad, och dels på hur mycket pengarna har ökat i värde när det är dags att ta ut dem.

När du gör din pensionsprognos via Min pension, får du en indikation på hur mycket du behöver spara privat för att få den pension du vill ha. Prognosen kan också räkna in dina privata pensionsförsäkringar.

Det finns olika alternativ för privat pensionssparande, både hos försäkringsbolag och banker. Ett av alternativen är att komma överens med arbetsgivaren om att löneväxla till pension. På sidan Löneväxling läser du mer.

Det är viktigt att du tar reda på vilka avgifter och skatter som finns och räkna på hur de påverkar ditt sparande på lång sikt.

Tänk på att avgifterna påverkar utfallet av sparandet. På Konsumenternas hittar du objektiv information om pensionsförsäkringar och andra sparformer som du kan använda dig av för ditt privata pensionssparande.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Du kan fortsätta att vara medlem precis som tidigare, eller välja att byta till ett passivt medlemskap.

Det passiva medlemskapet är begränsat jämfört med det ordinarie, som passiv medlem får du bland annat:

  • Möjlighet att behålla de flesta försäkringar du eventuellt har tecknat hos Trygg-Hansa fram tills du fyller 67 år (70 år vid ordinarie medlemskap). Logga in på trygghansa.se/ledarna och läs mer.
  • Tidningen Chef.
  • Tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.
  • Möjlighet att boka semesterboende till förmånliga priser.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 35 kronor i månaden och faktureras halvårsvis i förskott.

Skriv ut ansökan för passivt medlemskap och skicka in den via kontaktformuläret.

Observera att du inte kan ha kvar ditt förtroendeuppdrag för Ledarna när du övergår till passivt medlemskap.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.