Pension för anställda inom kommun och region

Det finns två olika pensionsavtal för anställda inom kommun och region. Vilket du omfattas av beror på vilket år du är född.
  • Du som är född 1986 eller senare omfattas av AKAP-KL
  • Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av KAP-KL

Det kan finnas enskilda arbetsgivare som tillämpar AKAP-KL för alla anställda, oavsett vilket år de är födda. Om du är osäker på vad som gäller för dig, fråga din arbetsgivare.

Nytt pensionsavtal och ändrade regler för hur du kan ta ut din pension

Den 1 januari 2023 kommer det nya pensionsavtalet AKAP-KR att träda i kraft. Det ersätter AKAP-KL och fler än tidigare kommer att omfattas av det nya pensionsavtalet.

Läs mer i nyheten Ny överenskommelse: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö.

Från den 1 januari 2023 kommer reglerna för när och hur du kan ta ut avgiftsbestämd del i din kommunala tjänstepension att ändras. Det gäller för såväl AKAP-KR, KAP-KL och PFA där avgiftsbestämd del i kommunal tjänstepension ännu inte har börjat betalas ut.

Läs mer om de nya reglerna på OFR:s webbplats.

Vad AKAP-KL innebär

AKAP-KL är ett så kallat avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal. Att det är avgiftsbestämt betyder att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 4,5 procent på lön som understiger 44 375 kronor per månad, och 30 procent på den del av lönen som ligger mellan 44 375 kronor per månad och 177 500 kronor per månad för år 2022.

Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet, beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.  

Om din arbetsgivare vill göra en överenskommelse med dig om att byta avtal från KAP-KL till AKAP-KL, behöver du kontrollera att ett byte inte skulle innebära en lägre pension för dig. Läs på ordentligt – det finns partsgemensam information på OFR:s webbplats. Om du är medlem i Ledarna och har frågor får du gärna kontakta oss.

Vad KAP-KL innebär

Pensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. Det är en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension.

I den del som är avgiftsbestämd avsätts ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 177 500 kronor per månad för år 2022. Du kan själv välja om pengarna ska placeras i fonder eller en traditionell försäkring, och vilket av de valbara försäkringsbolagen som ska förvalta dem. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet, beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Den förmånsbestämda delen av pensionen börjar du tjäna in när du fyllt 28 år och gäller den eventuella del av lönen som överstiger 44 375 kronor upp till 177 500 kronor för år 2022. Den förmånsbestämda pensionen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet, utöver den avgiftsbestämda delen. Hur stor andelen är beror på vilken lön du har, vilket år du är född och hur länge du har omfattats av KAP-KL. 

Du kan läsa mer om både AKAP-KL och KAP-KL på OFR:s webbplats och på KPA:s webbplats.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Du kan fortsätta att vara medlem precis som tidigare, eller välja att byta till ett passivt medlemskap.

Det passiva medlemskapet är begränsat jämfört med det ordinarie, som passiv medlem får du bland annat:

  • Möjlighet att behålla de flesta försäkringar du eventuellt har tecknat hos Trygg-Hansa fram tills du fyller 67 år (70 år vid ordinarie medlemskap). Logga in på trygghansa.se/ledarna och läs mer.
  • Tidningen Chef.
  • Tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.
  • Möjlighet att boka semesterboende till förmånliga priser.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 35 kronor i månaden och faktureras halvårsvis i förskott.

Skriv ut ansökan för passivt medlemskap och skicka in den via kontaktformuläret.

Observera att du inte kan ha kvar ditt förtroendeuppdrag för Ledarna när du övergår till passivt medlemskap.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.