Lägre lön än medarbetare

Jag som är chef har lägre lön än en del av medarbetarna i organisationen som arbetar skift. Ska det vara så och vad gör Ledarna?

Svar

Hur arbetsgivaren ser på och värderar chefsrollen skiljer sig åt mellan organisationer, men arbetsledare eller första linjens chefer har generellt sett högre månadslön än sina medarbetare.

Om en medarbetare jobbar i någon form av skift genererar det ett tillägg på grund av skiftets olägenhet. Tillägget kan medföra att medarbetaren har en högre inkomst totalt sett jämfört med en arbetsledare som inte går skift.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om lönestrukturen i organisationen. Ledarna arbetar för att påverka chefers förutsättningar till det bättre men vi förhandlar inte om enskilda medlemmars löner. I stället för att prata procentenheter fokuserar vi på chefens prestation, ledarskap och verksamhetens förutsättningar och att lönen sätts lokalt på arbetsplatsen i samtal mellan chef och lönesättande chef. Det är viktigt att ledarskapets värde uppmärksammas.