Ledarnas roll i lönerevision

Ingen från Ledarna har kontaktat mig i årets lönerevision – vad gör ni egentligen?

Svar

Din arbetsgivare är skyldig att genomföra lönerevision enligt de kollektivavtal som råder på din arbetsplats. Finns inga kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal som gäller.

Finns det kollektivavtal med Ledarna och du har en lokal företrädare på din arbetsplats så är det hen som överlägger med arbetsgivaren gällande processen kopplat till årets lönerevision. I de flesta fall finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att kontakta Ledarna centralt vid en lönerevision, men inom vissa delar av offentlig sektor finns sådana skyldigheter.

Ledarna förhandlar inte enskilda löner utan vårt fokus är att arbetsgivaren ska följa löneavtalets grundläggande principer. Det handlar främst om att värna dialogen och löneprocessen. Du ska veta vad du bedöms på och vad du ska göra för att bidra till resultat och utveckling i verksamheten. Din lön bestäms alternativt föreslås i samtal mellan dig och din chef.

Om du som medlem anser att processen inte gått till på rätt sätt, att du till exempel inte haft målsamtal eller lönesamtal eller du inte fått någon löneökning alls, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.