Har arbetsgivaren rätt att behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt?

Har arbetsgivaren rätt att behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt?

Svar

Utgångspunkten är att inte behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt.

Var och en är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör den som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att hen bör undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas.

I offentlig sektor finns begränsade möjligheter för arbetsgivaren att kräva vaccination för utövande av arbetsuppgifter. I privat sektor krävs att verksamhetens behov, efter en intresseavvägning, överväger medarbetarens intresse av att inte få sin integritet kränkt.

Eftersom arbetsgivaren har ansvar för allas arbetsmiljö är det viktigt att ta medarbetares oro på allvar och om det är möjligt underlätta till exempel genom att tillåta förskjutna arbetstider för att inte behöva åka kollektivtrafik i trängsel.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.