Har arbetsgivaren rätt att behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt?

Har arbetsgivaren rätt att behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt?

Svar

Utgångspunkten är att inte behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt.

Den som är ovaccinerad rekommenderas dock av Folkhälsomyndigheten att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

I offentlig sektor finns begränsade möjligheter för arbetsgivaren att kräva vaccination för utövande av arbetsuppgifter. I privat sektor krävs att verksamhetens behov, efter en intresseavvägning, överväger medarbetarens intresse av att inte få sin integritet kränkt.

Eftersom arbetsgivaren har ansvar för allas arbetsmiljö är det viktigt att ta medarbetares oro på allvar och om det är möjligt underlätta till exempel genom att tillåta förskjutna arbetstider för att inte behöva åka kollektivtrafik i trängsel.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.