Kan arbetsgivaren omvandla arbetet till distansarbete?

Kan arbetsgivaren utan mitt godkännande ändra så att jag fortsättningsvis arbetar helt eller delvis på distans?

Svar

Om anställningsavtalet innebär att arbete ska utföras i arbetsgivarens lokaler krävs antingen individuell överenskommelse (dvs att ni kommer överens om att ändra anställningsavtalet) eller att arbetsgivaren gör en omorganisation (som ska förhandlas före beslut) om att alla eller vissa tjänster innebär distansarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.