Kan en arbetsgivare med hänvisning till patientsäkerheten kräva att personalen är vaccinerad?

Kan en arbetsgivare med hänvisning till patientsäkerheten kräva att personalen är vaccinerad?

Svar

Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare ska behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade.

Även vaccinerade personer kan sprida smitta till tredje man.

Den som är ovaccinerad rekommenderas dock av Folkhälsomyndigheten att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

På de arbetsplatser där det finns krav på patientsäkerhet ska arbetet fortsätta i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom förflyttning med mera, ska enbart vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamhetens behov.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.