Kan en arbetsgivare med hänvisning till patientsäkerheten kräva att personalen är vaccinerad?

Kan en arbetsgivare med hänvisning till patientsäkerheten kräva att personalen är vaccinerad?

Svar

Var och en är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör den som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att hen bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Av Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg framgår att en arbetsgivare inte med hänvisning till arbetsmiljöansvaret kan kräva att en anställd tar emot ett erbjudande om vaccination, även om det behövs för arbetstagarens eget skydd. Däremot kan arbetsgivaren bedöma att ett vaccinationsskydd är obligatoriskt för arbete i viss verksamhet och att den som saknar lämplig immunitet kan behöva omplaceras till en annan verksamhet.

På de arbetsplatser där det finns krav på patientsäkerhet ska arbetet fortsätta i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom förflyttning med mera, ska enbart vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamhetens behov.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.