Kan jag välja att inte träffa en medarbetare som inte vill vaccinera sig?

Kan jag välja att inte träffa en medarbetare som inte vill vaccinera sig?

Svar

Nej, det skulle kunna uppfattas som kränkande särbehandling om du behandlar medarbetare olika.

Enligt Folkhälsomyndigheten har de personer som är vaccinerade med två doser ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan känna sig trygga med att inte bli svårt sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att även den som är vaccinerad och tillhör riskgrupp kan återgå till sin arbetsplats. I vissa fall kan dock läkare behöva konsulteras.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.