Vad behöver arbetsgivaren tänka på inför återgången till arbetsplatsen?

Vad behöver arbetsgivaren tänka på inför återgången till arbetsplatsen?

Svar

Enligt arbetsmiljöreglerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. När ni har identifierat riskerna ska en bedömning göras av hur allvarliga de är och en handlingsplan upprättas med åtgärder.

Riskbedömningen görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.