Attrahera rätt kompetens

Det finns en risk att inte attrahera kompetens om organisationen inte erbjuder distansarbete – men kan det inte vara en risk att missa de personer som faktiskt vill ha sammanhanget på ett kontor?

Svar

Karin Zingmark: Jag tror att sammanhang är jätteviktigt, och jag tror känslan av gemenskap och att ”ha kul på jobbet” är en viktig faktor nästan oavsett vem man vill rekrytera. Så sluta inte anordna gemensamma kickoffer, träningstillfällen, luncher, after work och fika för de som vill och kan. Detta är en otroligt viktig pusselbit för att få det hybrida arbetslivet att funka!

Leif Denti: Jag tror att 2022 kommer vara after workens år. Vi behöver träffas och skapa sammanhang och tillit för att sedan gå in i den fragmenterade vardag som ett hybrid/distansarbete innebär.