Blir jag uppsagd om jag inte går med på korttidspermittering?

Blir jag uppsagd på grund av arbetsbrist om jag inte går med på korttidspermittering?

Svar

För att arbetsgivaren ska ha rätt till stöd för korttidspermittering måste antingen kollektivavtal ha träffats, på central och lokal nivå, eller 70 procent av arbetstagarna på den aktuella driftsenheten skrivit överenskommelse om detta. Det medför att den enskilde individen inte kan neka korttidspermittering när denne omfattas av kollektivavtal. Det finns ingen skyldighet att acceptera en enskild överenskommelse.

Det finns inget hinder mot att arbetsbristuppsägningar vidtas under en pågående stödperiod. En arbetsbristuppsägning måste dock följa de regler som finns i anställningsskyddslagen och en uppsägning endast av de som nekat korttidspermittering är inte tillåten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.