Får arbetsgivaren stöd för alla arbetstagare?

Får arbetsgivaren stöd för alla arbetstagare?

Svar

Nej, det finns vissa begränsningar i 11 § lag om korttidsarbete. Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som varit anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

Om företaget har fått en godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i 6 månader. Förlängningar/nya ansökningar om stöd utgår då från samma jämförelsemånad som ursprungsansökan. Den som anställs under perioden med godkänt stöd kan därför inte omfattas av stödet.

Stöd får inte heller lämnas för den som tillhör arbetsgivarens familj. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. Stöd kan även lämnas för vd.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.