Får fler arbetslöshetsersättning nu?

På vilket sätt kommer fler få arbetslöshetsersättning?

Svar

Sänkt arbetsvillkor

Arbetslöshetsersättningen består av dels ett grundbelopp, dels en inkomstrelaterad ersättning. Flera villkor måste vara uppfyllda för att ersättning ska lämnas, bland annat ska arbete ha utförts i viss omfattning före arbetslösheten. För att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning föreslås att arbetsvillkoret sänks, det innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader (istället för 80 timmar), eller 420 timmar (istället för 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (istället för 50) under var och en av dessa månader.

Förändrade medlemsvillkor

För att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen måste den arbetslöse ha varit medlem i en a-kassa i mer än 12 månader före arbetslösheten. En tillfällig åtgärd är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.