Hur hanteras röda dagar vid korttidsarbete?

Hur hanteras röda dagar vid korttidsarbete?

Svar

Många tjänstemän har sin arbetstid förlagd till vanliga kontorsarbetstider under måndag–fredag och är då lediga om en röd dag infaller under arbetsveckan. Har inget annat reglerats i det lokala kollektivavtalet eller i den enskilda överenskommelsen om korttidsarbete är en röd dag ledig och arbetsgivaren behöver inte ändra arbetstidsmåttet för att få stöd. Om korttidsarbetet är förlagt till övriga dagar i veckan finns ingen skyldighet att kompensera för att en röd dag infaller när ingen arbetstid är förlagd.

Förläggningen av arbetstid regleras ofta i kollektivavtal. Av avtalen framgår regler om när arbetsgivaren ska lämna besked om arbetstid, förläggning och viloregler.

Om du har en anställning som förutsätter att du arbetar helgfria vardagar och har rätt att vara ledig röda dagar påverkar det inte närvarokvoten. Exempelvis påverkade inte röda dagar under påsken närvarokvoten utan den anställde ansågs ha fortsatt närvaro på 100 procent.

Har du en annan anställning som förutsätter att du arbetar röda dagar, så beräknas närvarokvoten utifrån den förväntande arbetstiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.