Hur påverkar korttidsarbete semesterdagar, intjänad semester och ledighet utan semesterlön?

Hur påverkar korttidsarbete semesterdagar, intjänad semester och ledighet utan semesterlön?

Svar

Semester och semesterintjänande

Enligt de centrala förbundsavtal som Ledarna tecknat ska semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

Påverkas antalet semesterdagar av korttidsarbete?

Av 7 § semesterlagen framgår att frånvaro som beror på korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön.

Hur påverkas semesterledighet utan lön vid korttidsarbete?

Enligt 13 § semesterlagen har arbetstagare rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på grund av korttidsarbete. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början, eller utan dröjsmål om kännedom om korttidsarbetesförläggningen fås senare.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.