Hur prioriteras den lön som inte täckts av lönegarantin i förhållande till andra fordringar?

Hur prioriteras den lön som inte täckts av lönegarantin i förhållande till andra fordringar?

Svar

Lön till anställda har så kallad förmånsrätt och ibland räcker pengarna till betalning av löner som inte ersätts genom den statliga lönegarantin.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar. Lönefordringar som är förmånsberättigade ingår inte i nedskrivningarna.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.