Hur ska löneöversynen hanteras när avtalsrörelsen skjutits upp?

När nu avtalsrörelsen skjutits upp, hur ska då löneöversynen hanteras – skjuts den också upp? Och kommer lönen sättas retroaktivt?

Svar

Att avtalsrörelsen skjuts upp innebär för Ledarnas del att Avtal om allmänna villkor har blivit förlängda. Ledaravtalen, som är sifferlösa processlöneavtal, gäller tillsvidare.

Hur lönerevision ska hanteras under rådande omständigheter är upp till de lokala parterna att avgöra, och en diskussion bör föras på lokal nivå. Parterna har centralt inte tagit ställning till frågan om retroaktivitet.

Även när det gäller kommuner och regioner är förhandlingarna pausade, både vad gäller AB (allmänna villkor) och HÖK (lön).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.