Jag är deltidsanställd, kan jag omfattas av korttidsarbete?

Kan en deltidsanställd omfattas av korttidsarbete?

Svar

Ja, även en deltidsanställd kan omfattas av korttidsarbete. Arbetstidsminskningen sker i förhållande till ordinarie arbetstid, det vill säga den tid som arbetstagare skulle ha arbetat om denne inte deltagit i korttidsarbete. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen arbeta 20 procent av en heltid.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.