Jag har en tidsbegränsad anställning, omfattas jag av korttidsarbete?

Omfattas tidsbegränsat anställda av korttidsarbete?

Svar

Det finns inget hinder mot att tidsbegränsat anställda omfattas. Däremot måste arbetsgivaren för att ha rätt till stödet ”ha uttömt tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.” Av propositionen framgår att sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. Arbetsgivaren måste för att få stödet kunna motivera varför sådana åtgärder inte kunnat vidtas (exempelvis att tidsbegränsad anställning inte går att säga upp).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.