Kan arbetsgivaren dra in min lön om jag på grund av corona blir kvar i ett land jag rest i (d v s efter att semestern löpt ut)?

Kan arbetsgivaren dra in min lön om jag på grund av corona blir kvar i ett land jag rest i (det vill säga efter att semestern löpt ut)?

Svar

Utgångspunkten är att en förutsättning för att få lön är att arbete utförs. Arbetsgivaren har därför ingen skyldighet att betala lön.

Frågan är då om frånvaron kan anses olovlig och därmed få arbetsrättsliga konsekvenser. Den som blir kvar i ett land pga att det inte finns möjlighet att ta sig hem kan ha giltigt skäl för sin frånvaro. Varje frånvaro bedöms dock individuellt och frågan kan ställas på sin spets om arbetstagaren medvetet utsatt sig för risken att inte kunna utföra arbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.