Kan arbetsgivaren förbjuda mig att arbeta?

Kan arbetsgivaren förbjuda mig att arbeta?

Svar

Av AB § 10 mom 4 (kommuner och regioner samt Sobona) framgår att arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.