Kan arbetsgivaren permittera mig?

Kan arbetsgivaren permittera mig?

Svar

Det kan komma att inträffa att en arbetsplats har så många smittade att arbetsgivaren tillfälligt inte kan driva verksamhet.

Med permittering (21 § LAS) menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet. Den som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om hen fått behålla sina arbetsuppgifter. Förhandlingsskyldighet föreligger före beslut, enligt 11-14 §§ MBL.

Permittering får bara vidtas när det finns objektiva godtagbara omständigheter som talar för en sådan åtgärd.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.