Kan arbetsgivaren skicka hem mig när jag varit på en plats där det finns coronasmittade?

Kan arbetsgivaren skicka hem mig när jag varit på en plats där det finns coronasmittade?

Svar

Enligt information från Folkhälsomyndigheten är smittsamheten sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Det finns också rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer. De som varit utsatta för smitta ska därför iaktta de råd Folkhälsomyndigheten ger för att motverka smittspridning och vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar numera att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall. För den som därför inte får gå till arbetet och inte kan arbeta hemifrån kan det finnas rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.