Kan arbetsgivaren skicka hem mig när jag varit på en plats där det finns coronasmittade?

Kan arbetsgivaren skicka hem mig när jag varit på en plats där det finns coronasmittade?

Svar

Enligt information från Folkhälsomyndigheten smittar inte coronaviruset under inkubationstiden, utan först när man insjuknar. Det finns dock rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer. De som varit utsatta för smitta ska därför iaktta de råd Folkhälsomyndigheten ger för att motverka smittspridning och vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Eftersom arbetsgivaren har arbetsledningsrätt kan arbetsgivaren skicka hem dig men måste fortsätta betala lön. Arbetsgivaren kan hänvisa till arbetsmiljöskäl om kollegor känner oro för att bli smittade.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.