Kan jag vägra att åka på tjänsteresa till ett område där många insjuknat med coronavirus?

Kan jag vägra att åka på tjänsteresa till ett område där många insjuknat med coronavirus?

Svar

Ta upp din oro med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren beordrar dig att åka kan det betraktas som arbetsvägran om du inte åker. Om du tillhör någon av riskgrupperna skulle detta kunna vara ett giltigt skäl för att kunna ställa in en sådan tjänsteresa. Hör i så fall efter med din läkare.

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till ett land, bland annat om det finns risk för allvarlig smittspridning. Sedan den 14 mars avråder UD från icke nödvändiga resor, vilket inkluderar turist- och besöksresor samt arbetsresor.

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Avrådan gäller för närvarande till och med den 15 juli 2020. Håll dig uppdaterad om omfattningen av UD:s avrådan på regeringens hemsida. Att vägra åka till ett land som UD avråder från att åka till torde inte vara arbetsvägran.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.