Kan jag vägra att åka på tjänsteresa till ett område där många insjuknat med coronavirus?

Kan jag vägra att åka på tjänsteresa till ett område där många insjuknat med coronavirus?

Svar

Ta upp din oro med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren beordrar dig att åka kan det betraktas som arbetsvägran om du inte åker. Om du tillhör någon av riskgrupperna skulle detta kunna vara ett giltigt skäl för att kunna ställa in en sådan tjänsteresa. Hör i så fall efter med din läkare.

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till ett land, bland annat om det finns risk för allvarlig smittspridning. Den 14 mars 2020 införde UD en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Icke nödvändiga resor avser besöks- och turistresor och alltså inte affärsresor och officiella resor. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder inom EU, EES, Schengenområdet och Storbritannien. För icke nödvändiga resor till övriga länder avråder UD från resor till och med den 31 januari 2021. Nya beslut kan dock ske snabbt. På regeringens hemsida finns information om vad som gäller.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.