Kan jag vägra att delta på ett möte där det kan finnas personer som varit utsatta för coronasmitta?

Kan jag vägra att delta på ett möte där det kan finnas personer som varit utsatta för coronasmitta?

Svar

Ta upp din oro med arbetsgivaren och ta ställning till om mötet kan hållas via telefon eller video.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer och allmänna råd för att förhindra smittspridning. Av dessa framgår att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang och hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.