Kan jag vägra att delta på ett möte där det kan finnas personer som varit utsatta för coronasmitta?

Kan jag vägra att delta på ett möte där det kan finnas personer som varit utsatta för coronasmitta?

Svar

Utgångspunkten är att den som inte insjuknat inte heller smittar. Ta upp din oro med arbetsgivaren och ta ställning till om mötet kan hållas via telefon eller video.

Regeringen meddelade en förordning som innebär att det från och med söndagen den 23 mars och tillsvidare, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer och allmänna råd som komplement till regeringens beslut. Av dessa framgår att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang och hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.