Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Svar

Det finns ingen generell rätt att stanna hemma, det betraktas som olovlig frånvaro om den inte godkänns av arbetsgivaren.

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLFFS 2020:12) framgår att arbetsgivare, för att undvika spridning av covid-19, bland annat bör se till att personal om det är möjligt arbetar hemifrån, undviker onödiga resor i arbetet, och kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

För den som tillhör en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 finns en tillfällig rätt till ersättning. Ersättningen betalas ut som sjukpenning i förebyggande syfte, med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli – 30 september. För att få ersättning måste det saknas möjlighet att arbeta hemifrån och att arbetsgivaren inte kan anpassa arbetet så att smittspridning kan undvikas. Arbetsförmågan anses nedsatt då ersättning lämnas.

Det finns också en tillfällig rätt till smittbärarpenning för den som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående samt viss tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk. Du läser mer på Försäkringskassans sida Coronaviruset – det här gäller.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.