Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Svar

Det finns ingen generell rätt att stanna hemma, det betraktas som olovlig frånvaro om den inte godkänns av arbetsgivaren.

Av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLFFS 2020:12) framgår att arbetsgivare, för att undvika spridning av covid-19, bland annat bör uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.

Den som blivit avstängd från arbetet av en läkare med hänvisning till att hen bor tillsammans med någon som testat positivt för covid-19 kan ha rätt till smittbärarpenning. Den som blivit avstängd måste kunna visa läkarintyg som styrker att hen inte får vara på arbetet på grund av risk att smitta andra.

För den som tillhör riskgrupp och riskerar att bli allvarlig sjuk av covid-19 fanns fram till den 31 december 2020 en tillfällig rätt till ersättning. Regeringen har aviserat att rätten till ersättning kommer förlängas till och med den 30 april 2021, men beslut förväntas tas först i början av februari 2021.

Det finns också en tillfällig rätt till smittbärarpenning för den som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående samt viss tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk. Du läser mer på Försäkringskassans sida Coronaviruset – det här gäller.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.