Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Kan jag vägra komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?

Svar

Nej, det finns ingen rätt att stanna hemma, det betraktas som olovlig frånvaro om den inte godkänns av arbetsgivaren.

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLFFS 2020:12) framgår att arbetsgivare, för att undvika spridning av covid-19, bland annat bör se till att personal om det är möjligt arbetar hemifrån, undviker onödiga resor i arbetet, och kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.