Kan jag vara hemma med mina barn om förskola/skola är stängd?

Kan jag vara hemma med mina barn om förskola/skola är stängd?

Svar

För att vara ledig måste det finnas en rättslig grund – det kan exemplevis vara föräldraledighet, med eller utan föräldrapenning, eller semester. Det finns också en rätt att vara ledig för vård av barn (vab) med tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller smittbärare.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare rätt till ledighet.

Från och med den 25 april kan ersättning lämnas om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning som brukar lämnas vid vab när barnet är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

Det finns ingen rätt till ledighet eller ersättning för den som vill hålla ett barn hemma för att förhindra att barnet blir smittat av andra.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.