Kan timanställda omfattas av korttidsarbete?

Kan timanställda omfattas av korttidsarbete?

Svar

Timanställda kan enligt Tillväxtverket omfattas av stödet för korttidsarbete om en förväntad arbetstid är reglerad i anställningsavtalet. Tiden kan vara angiven i antal timmar per tidsenhet, till exempel månad eller vecka, eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.