Kan vi hålla bolagsstämma eller styrelsemöte som planerat?

Kan vi hålla bolagsstämma eller styrelsemöte som planerat?

Svar

Regeringen har meddelat en förordning som innebär att det från och med torsdagen den 12 mars och tillsvidare, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Förbudet är motiverat av att det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet.

Det är oklart om en bolagsstämma är en allmän sammankomst. Det kan vara tillåtet att hålla en bolagsstämma på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. Det kan också finnas möjlighet att hålla en bolagsstämma per capsulam, vilket innebär att besluten fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.