Kan vi hålla stämma eller styrelsemöte som planerat?

Kan vi hålla stämma eller styrelsemöte som planerat?

Svar

Regeringen har sedan den 29 mars 2020 använt möjligheten att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förordningen ska upphävas när förbudet inte längre behövs. Sedan den 24 november 2020 gäller att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

En stämma är inte en allmän sammankomst. För att en sammankomst ska ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Folkhälsomyndigheten har i allmänna råd som åtgärd för att undvika spridning av covid-19 uppgett att föreningar och andra associationsformer om det är möjligt bör skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och även bör undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

För att bedöma om det är tillåtet att hålla en stämma eller styrelsemöte på telefon, genom videokonferens och liknande kan stadgarna behöva analyseras.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.