Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Kan arbetsgivaren anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Svar

Ja, enligt de övergripande avtalen Ledarna tecknat med Svenskt Näringsliv om korttidsavtal ska de lokala parterna överväga om det är möjligt och lämpligt att anordna företagsintern eller extern utbildning för de som omfattas av korttidsarbete. Detta är något Ledana förespråkat, i syfte att både cheferna och företagen ska komma ut bättre rustade när den här perioden är över.

Även Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.