Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Kan arbetsgivaren anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Svar

Ja, enligt de övergripande avtalen Ledarna tecknat om korttidsavtal ska de lokala parterna överväga om det är möjligt och lämpligt att anordna kompetensinsatser för de som omfattas av korttidsarbete. Detta är något Ledarna förespråkat, i syfte att både cheferna och företagen ska komma ut bättre rustade när den här perioden är över.

Från och med den 1 januari 2021 kan en arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete också få ersättning för kostnader för sådana insatser. Det gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Med kompetensinsatser avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.