Måste arbetsgivaren betala full lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren sagt upp sig själv?

Måste arbetsgivaren betala full lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren sagt upp sig själv?

Svar

Kollektivavtalen gör ingen skillnad utifrån vem som initierat uppsägningen, full lön ska utgå under uppsägningstiden.

Då det inte tydligt framgår av lagtext eller förarbete är vår tolkning att stöd lämnas oavsett vem som vidtagit uppsägningen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.