Måste arbetsgivaren betala full lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren sagt upp sig själv?

Måste arbetsgivaren betala full lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren sagt upp sig själv?

Svar

Då det inte tydligt framgår av lagtext eller förarbete är vår tolkning att stöd lämnas oavsett vem som vidtagit uppsägningen. Enligt regeringens uppfattning har arbetsgivaren en skyldighet att betala hela lönen, utan löneminskning, när en arbetstagare blivit uppsagd, även om korttidsarbete fortsätter.

Arbetsmarknadens parter kan i förbundsavtal reglera om en arbetstagare ska omfattas av korttidsarbete under uppsägningstid och vilken lön som då ska betalas. Vilken lön som ska betalas under uppsägningstid beror därför på hur tillämpligt kollektivavtal om korttidsarbete ser ut.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.