Måste det föreligga omorganisation för att arbetsgivaren ska kunna säga upp mig på grund av arbetsbrist?

Måste det föreligga omorganisation för att arbetsgivaren ska kunna säga upp mig på grund av arbetsbrist?

Svar

Det finns två möjliga skäl för en arbetsgivare som vill genomföra uppsägningar.

  • Det ena är personliga skäl som alltså beror på hur den arbetstagare som sägs upp har agerat.
  • Alla andra skäl, som alltså inte är relaterade till person, kallas arbetsbrist.

Vid en omorganisation sker uppsägningen på grund av arbetsbrist. Eftersom uppsägningen inte beror på hur någon person agerat finns bland annat turordningsregler för att peka ut vem eller vilka som ska sägas upp.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.