När ska jag lämna läkarintyg?

När ska jag lämna läkarintyg?

Svar

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar i skyldigheten att lämna läkarintyg till arbetsgivare och Försäkringskassan.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare, men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Det gäller till och med 30 april 2021.

Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 när man ansöker om sjukpenning. Det gäller från och med den 15 december 2020 till och med den 31 januari 2021.

Från samma dag gäller för ersättning för vård av barn (vab) att den som är förälder inte längre behöver lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Gäller det smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som utvisar att man inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.