Vad är det för skillnad på varsel och uppsägning?

Vad är det för skillnad på varsel och uppsägning? Vilken är skillnaden för mig som anställd?

Svar

Varsel betyder att arbetsgivaren senast två månader i förväg förvarnar Arbetsförmedlingen om att företaget kan komma att genomföra en driftsinskränkning som minst fem arbetstagare i ett län berörs av. En kopia av varslet ska lämnas till det fack som arbetsgivaren ska förhandla arbetsbristen med. Varslet ska bland annat innehålla skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som kan bli uppsagda och när uppsägningarna kan komma att genomföras.

Syftet med att varsla Arbetsförmedlingen är att Arbetsförmedlingen ska kunna undersöka alternativa sysselsättningsmöjligheter och mildra de negativa verkningarna som en driftsinksräkning kan få. Det är också ett sätt för Arbetsförmedlingen att hålla sig underrättad om den allmänna situationen på svensk arbetsmarknad.

Det är inte säkert att uppsägningarna kommer bli av den omfattning som arbetsgivaren varslat om. Varslet lämnas ofta innan MBL-förhandlingar genomförts och omplaceringsmöjligheter har utretts.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.