Vad behöver en arbetsgivare göra som vill söka stöd för 80 procents arbetstidsminskning?

Vad behöver en arbetsgivare göra som vill söka stöd för 80 procents arbetstidsminskning?

Svar

Om arbetsgivaren redan har avtal med annan nivå måste ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram.

De centrala kollektivavtal som Ledarna är part i ses nu över för att tilläggsöverenskommelser som medger ytterligare arbetstidsminskning ska träffas. De lokala parterna kan därefter träffa nya/förändrade lokala avtal med 80 procents arbetstidsminskning.

Från 1 maj kan arbetsgivaren införa 80 procent korttidsarbete men justering av stödnivån görs sedan efter 1 juni. Tillväxtverket uppger att de i god tid kommer meddela hur en justering av stödnivån ska ändras, när lagändringen träder i kraft. Enligt Tillväxtverket ska den som söker stöd innan den 1 juni göra detta enligt nuvarande nivåer (20, 40 eller 60 procent).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.