Vad betyder det att företaget är i företagsrekonstruktion?

Vad betyder det att företaget är i företagsrekonstruktion?

Svar

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten som utser en rekonstruktör. Rekonstruktören fungerar som en rådgivare i företaget, som drivs vidare av styrelse och ledning. Under rekonstruktionen undersöks möjligheterna att driva verksamheten vidare och förutsättningarna för att skriva ned skulderna utreds.

En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader eller förlängas till som längst ett år. Under den tiden kan företaget inte gå i konkurs.

För den som inte får ut sin lön under en företagsrekonstruktion kan ersättning lämnas från den statliga lönegarantin. Du kan få ersättning för lön som du tjänat in tre månader innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnades in till tingsrätten och normalt sett kan du bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.