Vad gäller för löner över 44 000 kronor?

Hur ska löner över den nivå som arbetsgivaren får stöd för, det vill säga 44 000 kronor, hanteras?

Svar

Den överenskommelse Ledarna träffat med Svenskt Näringsliv om korttidsarbete innebär att hela lönen måste sänkas med lagens procentsatser, även på lön överstigande 44 000 kronor.

Vår uppfattning är också att lokala avtal som innebär en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står i strid med de centrala avtalen.

Tillväxtverket uppger att lagstiftningen inte reglerar frågan om hur löner över 44 000 kronor ska hanteras och att det råder avtalsfrihet (det vill säga för att få stöd krävs inte någon löneminskning på lön över 44 000 kronor).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.