Vad gäller för löner över 44 000 kronor?

Hur ska löner över den nivå som arbetsgivaren får stöd för, det vill säga 44 000 kronor, hanteras?

Svar

Parterna är överens om att kollektivavtalen om korttidsarbete innebär att hela lönen måste sänkas med lagens procentsatser, även på lön överstigande 44 000 kronor. Vår uppfattning är också att lokala avtal som innebär en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står i strid med de centrala avtalen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.