Vad gäller när jag blir sjuk i samband med korttidsarbete?

Vad gäller när jag blir sjuk i samband med korttidsarbete?

Svar

SGI-skydd gäller under tid vid deltagande i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (SFB 26 kap. 18a §).

Sjuklön kommer beräknas på den inkomst som fås under korttidsarbetet.

För den som är långvarigt sjuk är det den något lägre lönen som ligger till grund för ITP sjukpension.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.