Vad gäller rörande arbetslöshetsersättning?

Vad gäller rörande arbetslöshetsersättning?

Svar

Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring).

Den som är deltidsarbetslös kan dock ha rätt till arbetslöshetsersättning för den tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (13 § förordning [1997:835] om arbetslöshetsförsäkring).

Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar för den som behöver ansöka om arbetslöshetsersättning efter tid med korttidsarbete (16 d § lag om arbetslöshetsförsäkring). Ersättningen räknas då på inkomsten före tiden med korttidsarbete.

Vid arbetslöshet baseras Ledarnas inkomstförsäkring från Bliwa på a-kassans bedömning av inkomst.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.