Vad innebär det om arbetsgivaren går i konkurs?

Vad innebär det om arbetsgivaren går i konkurs?

Svar

Ett företag som är på obestånd ska försättas i konkurs. Med obestånd menas att företaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan kan både ges in av företaget själv eller av någon som företaget är skyldigt pengar (borgenär).

Om tingsrätten beslutar om konkurs, tar en konkursförvaltare över ledningen av företaget och förvaltar företagets egendom. Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp de anställda på grund av arbetsbrist. Ditt anställningsavtal gäller tills du eller konkursförvaltaren sagt upp det och uppsägningstiden gått ut. Om företaget inte kan betala ut din lön kan du ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.