Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Svar

Företag som visar att det drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, kan från och med den 16 mars till och med den 31 december få stöd vid korttidsarbete. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

För att få rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning uppgå till 20 procent, 40 procent eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden maj-juli kan stöd även lämnas för arbetstidsminskning om 80 procent. Arbetstagarens lön minskas med, 4,6, 7,5 respektive 12 procent.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.