Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Svar

Företag som visar att det drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, har sedan den 16 mars 2020 kunnat få stöd vid korttidsarbete. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

För att få rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning uppgå till 20 procent, 40 procent eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden maj-juli 2020 kunde stöd även lämnas för arbetstidsminskning om 80 procent, liksom för perioden januari-juni 2021. Arbetstagarens lön minskas med 4/6/7,5 respektive 12 procent.

Stöd för korttidspermittering förlängs

Finansdepartementet meddelade den 9 november 2020 att stödet för korttidspermitteringar förlängs fram till den 30 juni 2021. Tidigare kunde korttidspermittering beviljas längst i 9 månader i följd, nu har denna period förlängts med ytterligare sju månader.

Under perioden januari-juni 2021 är stödet till arbetsgivaren, liksom löneminskningen för arbetstagaren, detsamma som under maj-juli 2020,dvs om arbetstiden minskar med 20/40/60/80 procent får arbetstagaren en minskad lön med 4/6/7,5/12 procent.

Arbetsgivaren kan ansöka om stödet från den 29 mars 2021. Ansökan kan då göras retroaktivt från den 1 december 2020.

Från och med den 1 januari 2021 har ett stöd införts till arbetsgivare som anordnar kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden. Ersättning kan sökas retroaktivt från 1 januari 2021 och ansökan öppnar den 29 mars 2021.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.