Vad innebär korttidspermittering?

Vad innebär korttidspermittering?

Svar

Från den 7 april träder nya bestämmelser för korttidspermittering i kraft. De nya bestämmelserna tillämpas från den 16 mars och gäller under 2020.

Förslaget som ligger innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och stat. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Det framgår inte att införandet av korttidspermittering skulle vara undantaget förhandlingsskyldighet enligt § 11 MBL – utgå därför från att arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska förhandla inför beslut.

Svaret uppdateras så snart vi vet mer om förslaget.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.