Vad innebär slopat karensavdrag?

Vad innebär slopat karensavdrag?

Svar

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Karensavdraget slopades tillfälligt från den 11 mars och har förlängts till den 28 februari 2021. Åtgärden innebär att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 810 kronor. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.