Vad innebär slopat karensavdrag?

Vad innebär slopat karensavdrag?

Svar

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Karensavdraget är slopat från den 11 mars och framåt. Åtgärden innebär att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.