Vem ansöker om stöd för korttidspermittering?

Vem ansöker om stöd för korttidspermittering?

Svar

Det är arbetsgivaren som ansöker om stöd, hos Tillväxtverket. Arbetstagaren gör ingen ansökan.

Ansökan om stöd för korttidspermittering kan göras via Tillväxtverkets hemsida. Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan.

I början av januari 2021 omfattades nästan 590 000 anställda av de beviljade stöden. Flest anställda finns inom tillverkning, handel, hotell och restaurang samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.