Vem ska betala ut sjuklönen?

Vems är ansvaret för att betala ut sjuklön?

Svar

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att betala sjuklön till den anställde.

Under perioden april-juli 2020 tog staten tillfälligt hela arbetsgivarens sjuklönekostnad. För perioden augusti-december 2020 gällde en annan beräkning som innebar att arbetsgivarens kostnader för sjuklön ersattes enligt olika procentsatser beroende på storleken på kostnaderna. Kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala har förlängts till och med den 28 februari 2021.

Den anställde får sjuklön från arbetsgivaren och arbetsgivaren får sedan ersättning från staten via skattekontot.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.