Vilka arbetsgivare omfattas av stöd för korttidspermittering?

Vilka arbetsgivare omfattas av stöd för korttidspermittering?

Svar

Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Bland annat staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan (offentligt finansierade verksamheter) omfattas inte.

Om verksamheten avser affärsverksamhet kan även verksamheter som är organiserade inom Sobonas branscher besöksnäring, flygplatser, trafik och fastigheter omfattas. Ledarna har tecknat centralt avtal med Sobona.

Även inom Staten har ett centralt avtal tecknats, det gäller bara Arbetsgivarverkets ”icke-obligatoriska” (eller frivilliga) medlemmar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.